Rostedts

Rostedts

Servern går men tanken stilla står.
Inom ett år mer info ni får.

I framtiden kommer det (kanske) lite information här.

Nu är framtiden här
men inget besvär
jag lagt på dena sida
och knappast heller i'da

Nu är framtiden helt klart förbi
men inget nytt det här lär bli
på mången dag, det står nu klart
men ändå - det kan hända snart

Mats